_______________________________________________________________________________________________________

Mai, ..., și floare de măceș